Εκκόλπωμα του Meckel ή Μεκέλειος Απόφυση

Η Μεκέλειος απόφυση αποτελεί τη συχνότερη συγγενή ανωμαλία του γαστρεντερικού σωλήνα, συναντάται στο 2% του γενικού πληθυσμού, με μεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες 3:1.

Κατά την εμβρυική ζωή, ο ομφαλομεσεντερικός πόρος συνδέει τον εμβρυικό σάκο μέσω του ομφαλού με το εμβρυικό έντερο. Ο ομφαλομεσεντερικός πόρος απορροφάται φυσιολογικά πριν από την γέννηση, αλλά στο 2% των νεογνών παραμένει ως υπόλειμμα με ποικίλο μήκος και εντόπιση.

Το τοίχωμα της Μεκελείου αποφύσεως αποτελείται από τις επιμέρους στιβάδες του τοιχώματος του λεπτού εντέρου γεγονός που την καθιστά αληθές εκκόλπωμα. Η θέση της ποικίλει αλλά συνήθως βρίσκεται στον ειλεό, μέχρι 100 εκατοστά από την ειλεοτυφλική βαλβίδα. Στο 60% των περιπτώσεων ο βλεννογόνος είναι έκτοπος, γαστρικός στο 80-95 %, παγκρεατικός ιστός στο 2-6 %, βλεννογόνος παχέος εντέρου στο 3 %, βλεννογόνος νήστιδας στο 1 % και δωδεκαδακτυλικός βλεννογόνος στο 1 %.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι πλειονότητα των ασθενών παραμένουνv συμπτωματικοί. Μόνο το 2 % θα παρουσιάσουν συμπτώματα, εκ των οποίων το 40 % στην πρώτη δεκαετία της ζωής τους.

Τα κυριότερα συμπτώματα είναι :

 • Αιμορραγία 40 %. Το συχνότερο σύμπτωμα λόγω έκτοπου γαστρικού ιστού που προκαλεί διάβρωση των μικρών αγγείων. Παρουσιάζεται αιφνίδια, χωρίς πόνο σε μεγάλη ποσότητα από το ορθό.
 • Εγκολεασμός 20 %. Δευτεροπαθής εγκολεασμός με σημεία απόφραξης.
 • Φλεγμονή – Διάτρηση 15 %. Κλινική εικόνα όμοια με αυτή της οξείας σκωληκοειδίτιδας. Η διάγνωση γίνεται σχεδόν πάντα διεγχειρητικά.
 • Απόφραξη 7 %. Από την ύπαρξη ινώδους χορδής που ενώνει την απόφυση με το κοιλιακό τοίχωμα, συστροφή του λεπτού εντέρου και εσωτερική κήλη.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση τις περισσότερες φορές είναι τυχαίο εύρημα σε χειρουργική επέμβαση κυρίως για οξεία σκωληκοειδίτιδα λόγω ταύτισης των συμπτωμάτων. Σε περίπτωση αιμορραγίας από το ορθό κυρίως σε μικρά παιδιά πάντα πρέπει να υποπτευόμαστε την μεκέλειο απόφυση.

Εάν τεθεί η υποψία για Μεκέλειο απόφυση η εξέταση εκλογής είναι το σπινθηρογράφημα με τεχνήτιο 99m ( scanning Μεκελείου με Tc-99m ).

Η βουβωνοκήλη ή η ομφαλοκήλη που περιέχει την Μεκέλειο απόφυση ονομάζεται κήλη Littre.

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ¨2¨

Για την Μεκέλειο απόφυση υπάρχει παγκοσμίως ο μνημοτεχνικός κανόνας του 2 :

 • Παρουσιάζεται στο 2 % του πληθυσμού.
 • Το 2 % γίνεται συμπτωματικό.
 • 2 ίντσες ( 5 cm ) μήκος.
 • 2 πόδια ( 60 cm ) από την ειλεοτυφλική βαλβίδα.
 • 2 στα 3 περιπτώσεις έχουν έκτοπο βλεννογόνο.
 • 2 οι κυριότεροι τύποι έκτοπου βλεννογόνου ( γαστρικός, παγκρεατικός ).
 • 2 φορές πιο συχνή στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες.
 • 2 χρονών παρουσιάζονται κυρίως τα συμπτώματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Όταν η Μεκέλειος απόφυση είναι συμπωματική η θεραπεία είναι χειρουργική. Εκτομή κατά τον επιμήκη άξονα και συρραφή κατά τον εγκάρσιο ή τμηματική εντερεκτομή και τελικό τελική ή πλάγιο πλάγια αναστόμωση. Η λαπαροσκοπική προσπέλαση είναι η μέθοδος εκλογής ειδικά σε νεαρά άτομα. Πάντα πρέπει να ελέγχεται το λεπτό έντερο για την ύπαρξη Μεκελείου απόφυσης ειδικά όταν υπάρχουν αμβληχρά ευρήματα της διάγνωσης για την οποία ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο.

Στους ασυμπτωματικούς ασθενείς δεν υπάρχει ομοφωνία. Η χειρουργική εκτομή είναι επιβεβλημένη σε παιδιά έως 2 ετών αλλά όχι σε ασθενείς άνω των 30 ετών. Στις ενδιάμεσες ηλικίες η απόφαση είναι του χειρουργού με βάση τα συνοδά ευρήματα ( υποτροπιάζοντα επεισόδια κοιλιακού άλγους, έκτοπος βλεννογόνος, ινώδης χορδή ).

 

 

Pin It